Välkommen till Ultra Energi

Vi koncentrerar genomgående hela denna sida på produkter som för ditt hus innebär
energibesparing samtidigt som bättre hälsa och ökad komfort för de boende uppnås.
Av intresse är också produkter med teknisk innovationshöjd.

Vårt mål är att enbart kunna leverera kvalitet, samtidigt som natur, plånbok
och välbefinnande gagnas.

Sett till energipriser, miljöbesparing och hälsa krävs ett friskt, fungerande och energisnålt hus.
Kontinuerlig uppdatering kommer att ske gällande alternativ energi t.ex. solenergi
vilken kan tillvaratas genom installation av solfångare och solceller -solpaneler.
Vi kommer bl.a. presentera ingående råd om hur man förbättrar inomhus-
klimatet genom ventilation och ventilationsaggregat etc.

Ultra Energi´s egen kvalitetsmärkning, med motivering kring varje produkt.
Efter noggrann kontroll utdelas egen kvalitetsmärkning, med motivering.